Odpłatność za zajęcia:

Pierwsza płatność odbywa się gotówką w Klubie Karate na Karmelickiej 3/10. Po pierwszej płatności można kontynuować płatności przelewem.

Składka członkowska płatna do 10-go każdego miesiąca.

 💳 💳 💳

Numer rachunku bankowego:

Pekao SA o/Kraków

Polska Organizacja Kyokushinkai

70 1240 4533 1111 0010 4489 8598

Tytuł : imię, nazwisko miesiąc oraz grupa

ul. Kremerowska 3, 31 – 130 Kraków

📧 Prosimy wysłać potwierdzenie mailem na adres sekretariat@kyokushin.org.pl 📧