Odpłatność za zajęcia:

Składka członkowska płatna do 10-go każdego miesiąca.

Numer rachunku bankowego: 70 1240 4533 1111 0010 4489 8598

W tytule przelewu prosimy wpisać: Imię i nazwisko osoby trenującej, nazwę grupy oraz za który miesiąc jest opłacana składka.