WARUNKI ZAPISU DO GRUP POCZĄTKUJĄCYCH I ZAAWANSOWANYCH

WARUNKI ZAPISU DO GRUP POCZĄTKUJĄCYCH:
 • wypełnienie deklaracji zapisowej,
 • dokonanie opłaty zgodnie z tabelą opłat,
 • dostarczenie zaświadczenia dowolnego lekarza, że można ćwiczyć w formie rekreacyjnej
 • młodzież do lat 18 – dostarczenie pisemnej zgody rodziców.

 

WARUNKI ZAPISU DO GRUP ZAAWANSOWANYCH: 
(conajmniej jeden rok ćwiczeń)

 • wypełnienie deklaracji zapisowej,
 • dokonanie opłaty zgodnie z tabelą opłat,
 • dostarczenie zaświadczenia dowolnego lekarza, stwierdzającego, że dana osoba może ćwiczyć karate lub przedstawienie ważnej Karty Zdrowia Sportowca,
 • młodzież do lat 18 – dostarczenie pisemnej zgody rodziców.

Można zapisać się na zajęcia wysyłając na maila:

 1.  DEKLARACJA KYOKUSHIN POBIERZ
 2. DEKLARACJA ZAWODNICZALink to Download
 3.  OŚWIADCZENIE DLA RODZICÓW – Link to Download

Na zajęcia należy przynosić (ze szczególnym naciskiem na grupy zaawansowane) piąstkówki, suspensoria, ochraniacze dla kobiet na klatkę piersiowa, protektory na stopy i goleń.

Ręcznik ,kosmetyki i wodę.

 

 

INFORMACJE DLA DZIECI:

1.   Dzieci ćwiczą na boso ale można przynieść klapki na zmianę

2.   Biała koszulka i długie spodenki dla poczatkujących – kimono można zakupić w klubie karate (Kremerowska)

3.   Zakaz jedzenia i picia na sali

4.   Za zajęcia (poza pierwszym miesiącem) można płacić przelewem – Proszę podać w tytule Imię i nazwisko dziecka, za który miesiąc jest wpłata  oraz grupę.

5.   Rodzice mogą czekać w restauracji obok Sali – nie wchodzą na sale (w YMCA)

6.   Zakaz robienia zdjęć na Sali Dojo

7.   W ciągu roku będą organizowane egzaminy oraz pokaz

8.   Zafollowuj instagram @KrakowskiKlubKyokushin

9. Najlepiej użyć toalety przed zajęciami

10. Przynieść ze sobą dobry humor oraz dużo energii 😁

—————————————————————————-

CONDITIONS FOR ENROLLMENT IN BEGINNER GROUPS:

1. Completion of the registration form.
2. Payment of the fee according to the fee schedule.
3. Submission of a medical certificate from any doctor confirming the ability to participate in recreational exercises.
4. For individuals under 18 years of age, submission of written parental consent.

CONDITIONS FOR ENROLLMENT IN ADVANCED GROUPS:
(At least one year of training)

1. Completion of the registration form.
2. Payment of the fee according to the fee schedule.
3. Submission of a medical certificate from any doctor stating that the individual is fit for karate training, or presentation of a valid Sports Health Card.
4. For individuals under 18 years of age, submission of written parental consent.

KYOKUSHIN DECLARATION –  DEKLARACJA KYOKUSHIN POBIERZ

DECLARATION – Link to Download

PARENTAL CONSENT FORM – Link to Download

For classes, especially for advanced groups, you should bring boxing gloves, suspensories, chest protectors for women, foot and shin guards, a towel, cosmetics, and water.

 

 INFORMATIONAL CARD FOR CHILDREN:

1. Children practice barefoot, but you can bring flip-flops to change into.

2. White t-shirt and long sweatpants for beginners – you can purchase a kimono at the karate club (Kremerowska 3)

3. No eating or drinking during the classes.

4. For classes (after the first month), payment can be made by bank transfer. – Please ensure you provide information such as Name, Surname, what month and the group.

5. Parents can wait in the restaurant next to the hall – do not enter the hall.

6. No photography allowed in the hall.

7. Examinations and demonstrations will be organized throughout the year.

8. Follow Instagram @KrakowskiKlubKyokushin.

9. Please use the bathroom before coming to training

10. Don’t forget to bring a good mood 😁