WARUNKI ZAPISU DO GRUP POCZĄTKUJĄCYCH I ZAAWANSOWANYCH

WARUNKI ZAPISU DO GRUP POCZĄTKUJĄCYCH:
  • wypełnienie deklaracji zapisowej,
  • dokonanie opłaty zgodnie z tabelą opłat,
  • dostarczenie zaświadczenia dowolnego lekarza, że można ćwiczyć w formie rekreacyjnej
  • młodzież do lat 18 – dostarczenie pisemnej zgody rodziców.

WARUNKI ZAPISU DO GRUP ZAAWANSOWANYCH: 
(conajmniej jeden rok ćwiczeń)

  • wypełnienie deklaracji zapisowej,
  • dokonanie opłaty zgodnie z tabelą opłat,
  • dostarczenie zaświadczenia dowolnego lekarza, stwierdzającego, że dana osoba może ćwiczyć karate lub przedstawienie ważnej Karty Zdrowia Sportowca,
  • młodzież do lat 18 – dostarczenie pisemnej zgody rodziców.

DEKLARACJA KYOKUSHIN  – POBIERZ