WARUNKI ZAPISU

WARUNKI ZAPISU DO GRUP POCZĄTKUJĄCYCH:

  • wypełnienie deklaracji zapisowej,
  • dokonanie opłaty zgodnie z tabelą opłat,
  • młodzież do lat 18 – dostarczenie pisemnej zgody rodziców.


WARUNKI ZAPISU DO GRUP ZAAWANSOWANYCH:
(co najmniej jeden rok ćwiczeń)

  • wypełnienie deklaracji zapisowej,
  • dokonanie opłat zgodnie z tabelą opłat,
  • dostarczenie zgody lekarza lub Karty Zdrowia Sportowca,
  • młodzież do lat 18 – pisemnej zgody rodziców.