ZEBRANIA EKF/KWF I WRĘCZENIE CERTYFIKATÓW NA DAN.

W ramach imprez towarzyszących 31.Mistrzostwom Europy dnia 12.10.2017 odbyły się zebrania Zarządu EKF i Zarządu WKF a dnia 13.10.2018 Walne Zebranie WKF w obecności 32 Reprezentantów Krajów. Prowadzącym Zebrania był Shihan Antonio Pinero a Sekretarzem Shihan Andrzej Drewniak.

W imieniu Zarządu KWF sprawozdanie za rok 2016 i plan na 2018 złożył Wice Prezydent Antonio Pinero, sprawozdanie finansowe i preliminarz na 2018 złożył Skarbnik Lars Hogquist a sprawozdanie z imprez za 2016 oraz planowanych w 2018 złożył Sekretarz Generalny Andrzej Drewniak. Zatwierdzono sprawozdania i preliminarze oraz powołano nowych Reprezentantów Krajów. W dyskusji uczestniczyli wszyscy obecni Reprezentanci Krajów. W czasie Oficjalnego otwarcia mistrzostw 15.10.2017 odbyła się z udziałem Orkiestry Marynarki Wojennej RP uroczysta ceremonia wręczenia Certyfikatów na wyższe stopnie dan. Decyzją KWF Shihan Antonio Pinero i Shihan Andrzej Drewniak otrzymali 9 dan a Shihan Hristo Traikov, Shihan Lars Hogquist, Shihan Leslaw Samitowski i Shihan Noriyuki Tanaka – wszyscy otrzymali 7 dan.